ถุงมือหนัง ถือว่าเป็นถุงมืออีกประเภทที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน เนื่องจากคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต ทำให้ในปัจจุบันถุงมือหนังได้รับการออกแบบเพื่อทำให้กลายเป็นถุงมือที่มีความหลากหลายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ถุงมือหนัง

รู้จักถุงมือหนังและลักษณะต่าง ๆ ของถุงมือหนัง

          ถุงมือหนัง เป็นถุงมือที่ผลิตจากหนังสัตว์หรือหนังฟอก มีคุณสมบัติในการหยิบจับสิ่งของทั่วไป สามารถใช้งานที่ต้องการความทนทานได้ในระดับกลางถึงสูงมาก แต่ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันสารเคมี โดยในปัจจุบันถุงมือหนังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะต่าง ๆ ตามรูปแบบในการใช้งาน

รูปแบบในการใช้งานถุงมือหนัง

          การใช้งานถุงมือหนังนั้น สามารถแบ่งได้ตามรูปแบบในการใช้งานดังต่อไปนี้

  1. ถุงมือหนังสำหรับงานอุตสาหกรรม

– ถุงมือหนังแบบคุณภาพสูง ใช้สำหรับกันของมีคม สะเก็ดไฟและความร้อนได้ดี มีความแข็งแรงทนทานสูงมาก

– ถุงมือหนังทั่วไป ใช้สำหรับหยิบจับสิ่งของทั่วไป

– ถุงมือหนังแบบประหยัด ใช้สำหรับงานยกของหรือป้องกันอันตรายจากของมีคมเท่านั้น

– ถุงมือหนังสเปคพิเศษ ใช้สำหรับงานบางประเภทโดยเฉพาะ มักได้รับการสั่งทำเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบในการทำงานประเภทนั้น ๆ

  1. ถุงมือหนังสำหรับใช้ขับขี่ยานพาหนะ

          ถุงมือหนังประเภทนี้มีทั้งแบบเต็มมือและครึ่งนิ้ว มีความหนาของถุงมือแตกต่างกันตามลักษณะของถุงมือหนัง ซึ่งความหนาจะส่งผลต่อราคาของถุงมือหนังด้วย

การเลือกซื้อถุงมือหนัง

          การเลือกซื้อถุงมือหนังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรูปแบบในการใช้งาน ก่อนการซื้อทุกครั้งควรคำนึงถึงรูปแบบในการใช้งาน เพราะปัจจัยนี้จะส่งผลถึงลักษณะของถุงมือหนัง ความหนาและคุณภาพของถุงมือหนัง รวมไปถึงความสามารถและความทนทานของถุงมือหนังที่เหมาะสมกับรูปแบบของการใช้งานมากที่สุดด้วย

ถุงมือหนังราคาถูก

การดูแลรักษาถุงมือหนัง

          การดูแลและรักษาถุงมือหนังนั้นจำเป็นต้องใส่ใจมากกว่าถุงมือประเภทอื่น ๆ สักนิด เพราะเป็นถุงมือที่ผลิตจากหนัง แต่วิธีการดูแลนั้นก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. เมื่อใช้งานถุงมือหนังเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าหมาด ๆ ชุดน้ำเช็ดทำความสะอาด อย่านำถุงมือหนังซักโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หนังเสื่อมคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น
  2. เมื่อเช็ดด้วยผ้าชุดน้ำหมาด ๆ แล้ว ให้นำผึ่งลมให้แห้ง อย่านำถุงมือหนังตากแดด
  3. ใช้นำยางเครื่องหนังเช็ดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้งเพื่อรักษาคุณภาพของหนังให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

เท่านี้ถุงมือหนังของเราก็มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำงานของเราเกิดความปลอดภัยสูงที่สุดทุกครั้งที่ใช้งาน ถุงมือหนัง