ถุงมือผ้าราคาถูก การใช้งานถุงมือผ้านั้น โดยปกติทั่วไปแล้วเราอาจพบว่าการใช้งานถุงมือผ้ายังไม่มีความหลากหลายและบ่อยครั้งเท่ากับบุคคลต่าง ๆ ที่ต้องทำงานตามโรงงานหรือโรงพยาบาล เพราะถุงมือผ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันมือจากสิ่งสกปรก อันตรายหรือสารเคมีมากกว่าจะนำไปใช้งานทั่วไป

ถุงมือผ้ารัดข้อ

ถุงมือผ้าราคาถูก รู้จักถุงมือผ้าและลักษณะต่าง ๆ ของถุงมือผ้า

          ถุงมือผ้า คือ ถุงมือที่ผลิตจากด้ายฝ้าย ถูกนำมาผ่านกระบวนการทอเป็นถุงมือ โดยถุงมือผ้านั้นนิยมแบ่งลักษณะในการใช้งานโดยใช้ความหนาของเนื้อผ้าเป็นตัวกำหนด ถุงมือผ้ามีทั้งแบบถุงมือผ้าดิบและถุงมือผ้าทอ ซึ่งแต่ละแบบที่ออกแบบมามักจะนำไปใช้เพื่อหยิบจับทั่วไปทั้งงานหนักและงานเบา แต่ไม่นิยมในไปใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงและงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือน้ำ เพราะถุงมือผ้าจะไม่สามารถป้องกันอันตรายและของเหลวได้นั่นเอง

รูปแบบในการใช้งานถุงมือผ้า

          อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถุงมือผ้านิยมใช้งานโดยเลือกจากรูปแบบของความหนาของผ้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

  1. ถุงมือผ้าชนิดบาง มี 2 แบบ คือ

– ชนิด 4 ขีด (น้ำหนัก 400 กรัม / โหล)

– ชนิด 5 ขีด (น้ำหนัก 500 กรัม / โหล)

เหมาะสำหรับใช้หยิบจับชิ้นงานทั่วไปหรือสวมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของมือ แต่ไม่เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับของมีคม ชิ้นงานที่มีความร้อนสูงหรือเย็นจัดและ สารเคมี เช่น งานก่อสร้างทั่วไป งานช่างต่าง ๆ และอุตสาหกรรมเบา

  1. ถุงมือผ้าหนา มี 3 แบบ คือ

– ชนิด 6 ขีด (น้ำหนัก 600 กรัม / โหล)

– ชนิด 7 ขีด (น้ำหนัก 700 กรัม / โหล)

– ชนิด 8 ขีด (น้ำหนัก 800 กรัม / โหล)

เหมาะสำหรับใช้หยิบจับชิ้นงานทั่วไป อย่างเช่น งานก่อสร้างทั่วไป หรือสวมใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของมือจากของมีคม โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีความร้อนและเย็นสามารถป้องกันได้ดี เพราะเนื้อผ้ามีความหนา แต่ยังอย่างนั้น ถุงมือผ้าชนิดนี้ยังคงไม่เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี

ถุงมือผ้าราคาถูก

การเลือกซื้อถุงมือผ้า

          เพราะถุงมือผ้าแบ่งลักษณะในการใช้งานโดยยึดจากความหนาของผ้าเป็นหลัก ดังนั้นการเลือกซื้อถุงมือผ้าจึงต้องเลือกจากความหนาของผ้าดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยเลือกซื้อให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เราจะนำไปใช้งานให้มากที่สุด เพราะการเลือกใช้งานถุงมือผ้าที่ผิดขนาด อาจส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อมือของเราได้

การดูแลรักษาถุงมือผ้า

          ถุงมือผ้านั้นมีวิธีการดูแลและรักษาที่ไม่ยุ่งยาก เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ซักทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
  2. ใช้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 35 – 39 องศา ในการซักถุงมือ
  3. ไม่ควรใช้ผงซักฟอกในการซัก แต่ควรเป็นน้ำสบู่อ่อน ๆ เพื่อถนอมเนื้อผ้า
  4. ใช้แปรงขนนุ่มขัดคราบที่สกปรก
  5. ตากถุงมือในที่ร่ม

เพียงเท่านี้ถุงมือผ้าของเราก็จะสะอาดและมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานแล้ว…

 

ถุงมือผ้า